Media Audiovizive

Active filter: Preacher: Timote Pasma (x) , Series: Konferenca e Keshillimit Biblik 2013-NIVELI THEMELTAR (x)

Subscribe to Podcast

Subscribe to full podcast All sermons
iTunesOther
Subscribe to custom podcast Filtered sermons
iTunesOther

Sermons (5)

02-Perseja e Keshillimit Biblik
(Part of the Konferenca e Keshillimit Biblik 2013-NIVELI THEMELTAR series).
Adobe Acrobat
Preached by Timote Pasma on Unknown Date (Konference).
05-Trajnim-Per-keshillim_Misioni-i-Mjeshtrit
(Part of the Konferenca e Keshillimit Biblik 2013-NIVELI THEMELTAR series).
Adobe Acrobat
Preached by Timote Pasma on Unknown Date (Konference).
06-Idhujtaria
(Part of the Konferenca e Keshillimit Biblik 2013-NIVELI THEMELTAR series).
Adobe Acrobat
Preached by Timote Pasma on Unknown Date (Konference).
08-Martesa
(Part of the Konferenca e Keshillimit Biblik 2013-NIVELI THEMELTAR series).
Adobe Acrobat
Preached by Timote Pasma on Unknown Date (Konference).
10-Roli i Gruas ne Familje
(Part of the Konferenca e Keshillimit Biblik 2013-NIVELI THEMELTAR series).
Adobe Acrobat
Preached by Timote Pasma on Unknown Date (Konference).
Powered by Sermon Browser
E gjithë përmbajtja eshte e mbrojtur nga ligji mbi të drejtat e autorit.

Search

Back to Top