Media Audiovizive

Active filter: Preacher: Timote Pasma (x) , Series: Konferenca e Keshillimit Biblik 2013-NIVELI i AVANCUAR (x)

Subscribe to Podcast

Subscribe to full podcast All sermons
iTunesOther
Subscribe to custom podcast Filtered sermons
iTunesOther

Sermons (4)

09-Pneumatologjia ne Keshillimin Biblik
(Part of the Konferenca e Keshillimit Biblik 2013-NIVELI i AVANCUAR series).
Adobe Acrobat
Preached by Timote Pasma on Unknown Date (Konference).
07-Superioritei i Kishes ne Detyrn e Keshillimit
(Part of the Konferenca e Keshillimit Biblik 2013-NIVELI i AVANCUAR series).
Adobe Acrobat
Preached by Timote Pasma on Unknown Date (Konference).
04-Superioriteti i Shkrimit ne Keshillimin Biblik
(Part of the Konferenca e Keshillimit Biblik 2013-NIVELI i AVANCUAR series).
Adobe Acrobat
Preached by Timote Pasma on Unknown Date (Konference).
01-Krahasimi i filozofive konkuruese te keshillimit
(Part of the Konferenca e Keshillimit Biblik 2013-NIVELI i AVANCUAR series).
Adobe Acrobat
Preached by Timote Pasma on Unknown Date (Konference).
Powered by Sermon Browser
E gjithë përmbajtja eshte e mbrojtur nga ligji mbi të drejtat e autorit.

Search

Back to Top