Rrjeti i Sherbesa te Keshillimit

Shërbesa të Rekomanduara të Këshillimit Biblik

Koalicioni i Këshillimit Biblik Shqiptar you fton që të vizitoni dhe të përfitoni nga materialet e shumta që mund ti gjeni në blogjet dhe faqet e mëposhtme:

 

A Blog from a Counselor for the Church Logo A Blog from a Counselor for the Church

Association of Biblical Counselors Logo Association of Biblical Counselors

Association of Certified Biblical Counselors Logo Association of Certified Biblical Counselors

Biblical Counseling For Women Logo Biblical Counseling For Women

CCEF Logo CCEF

Changing Lives LogoChanging Lives

Counseling One Another LogoCounseling One Another

Gospel-Centered Discipleship LogoGospel-Centered Discipleship

Kevin Carson LogoKevin Carson

Practical Shepherding LogoPractical Shepherding

Rick Thomas LogoRick Thomas

Tim Lane LogoTim Lane

 

Sherbesa me materiale, audio dhe video te rekomanduara

Koalicioni i Këshillimit Biblik Shqiptar ju fton qe te përdorni, lexoni apo dëgjoni materialet e shumta nga shërbesat e mëposhtme, me tema nga jeta kristiane, shërbesa lokale ne kishe, dishepullizimi, dhe këshillimi biblik.

 

 

9Marks Blog Logo9Marks Blog

Acts 29 Network LogoActs 29 Network

Albert Mohler LogoAlbert Mohler

Biblical Counseling Center LogoBiblical Counseling Center

Biblical Counseling Coalition

Brian Croft LogoBrian Croft

Counseling with Confidence and Compassion LogoCounseling with Confidence and Compassion

David Murray LogoDavid Murray

Desiring God LogoDesiring God

Elyse Fitzpatrick LogoElyse Fitzpatrick

Eternal Perspectives Ministries LogoEternal Perspectives Ministries

Faith Baptist Church LogoFaith Baptist Church

Faith Ministries LogoFaith Ministries

Gospel Coalition LogoGospel Coalition

Grace Dependent LogoGrace Dependent

Hot Orthodoxy LogoHot Orthodoxy

Howard Eyrich LogoHoward Eyrich

Institute for Biblical Counseling and Discipleship LogoInstitute for Biblical Counseling and Discipleship

John MacArthur LogoJohn MacArthur

Justin Holcomb LogoJustin Holcomb

Justin Taylor LogoJustin Taylor

Kevin DeYoung LogoKevin DeYoung

Ligonier Ministries LogoLigonier Ministries

Lou Priolo Biblical Counseling LogoLou Priolo Biblical Counseling

Lucy Ann Moll LogoLucy Ann Moll

Mark Shaw LogoMark Shaw

NANC LogoNANC

Overseas Instruction in Counseling LogoOverseas Instruction in Counseling

Paul Tripp Ministries LogoPaul Tripp Ministries

Peacemakers Ministries LogoPeacemakers Ministries

Reformation 21 LogoReformation 21

Resurgence LogoResurgence

RPM Ministries LogoRPM Ministries

Russell Moore LogoRussell Moore

Thabiti Anyabwile LogoThabiti Anyabwile

The Gospel for OC LogoThe Gospel for OC

Tim Challies LogoTim Challies

Travel Blog: For Your Journey Through Life LogoTravel Blog: For Your Journey Through Life

Trevin Wax LogoTrevin Wax

True Woman LogoTrue Woman

Tullian Tchividjian LogoTullian Tchividjian

Twelve Stones LogoTwelve Stones

Vertical Church LogoVertical Church

E gjithë përmbajtja eshte e mbrojtur nga ligji mbi të drejtat e autorit.

Search

Back to Top