KUSH JEMI?

Koalicioni i Këshillimit Biblik Shqiptar ka si qwllim nxitjen e ndryshimit personal bazuar te personi dhe puna e Zotit Jezu Krisht përmes shërbesës së Fjalës së mjaftueshme të Zotit.

E gjithë përmbajtja eshte e mbrojtur nga ligji mbi të drejtat e autorit.

Search

Back to Top