Programi i Trajnimit 2015-2016
Comments Off 38

Programi i Trajnimit 2015-2016

Trajnime

Në dokumentin në formatin PDF të bashkangjitur, do të gjeni të përmbledhur e renditur në një dokumentin të vetëm të tërë programin mësimor të moduleve trajnuese për certifikimin si këshillues biblik me Koalicionin e Këshillimit Biblik Shqiptar. Trajnimi përbëhet nga dymbëdhjetë module. Programi mësimor përmban edhe leximet e sugjeruar dhe të nevojshme, si dhe një listë si suplement në fund të saj.

Programi mësimor është për vitet Janar 2015 – Nëntor 2016.

Klikoni këtu për të hapur planin mësimor në PDF 

E gjithë përmbajtja eshte e mbrojtur nga ligji mbi të drejtat e autorit.

Search

Back to Top